2017

Ogled Nuklearne elektrarne Krško in HE Krško

Po prvi, zelo zanimivi in poučni ekskurziji v Steklarno Hrastnik, je sledila v mesecu oktobru ekskurzija v Nuklearno elektrarno Krško in v Hidroelektrarno Krško. 26. oktobra smo se v jutranjih urah z avtobusom odpeljali iz Zasavja v Krško. Predstavniki Nuklearne elektrarne Krško so nas najprej sprejeli v prostorih GEN-I, kjer so nas ob uvodu pozdravili […]

Ogled Steklarne Hrastnik

V program našega društva smo napisali, da bomo v letošnjem letu obiskali trenutno najuspešnejše podjetje v Zasavju. Vodstvo Steklarne Hrastnik nam je omogočilo, da to željo lahko uresničimo 17. junija z ogledom njihove poslovne enote Special. Med člani je bilo veliko zanimanja, saj se je ogleda udeležilo več kot polovica vseh članov. Sprejem  je bil […]

Izlet v Milano

Društvo ZD-SMS je 16. in 17. septembra  2015 organiziralo dvodnevni ogled svetovne razstave EXPO v Milanu. Interes je bil velik, s 40 udeleženci je bil avtobus poln . Prvi dan smo si ogledali znamenitosti mesta Milana in drugi dan je bil namenjen svetovni razstavi. Vsaka svetovna razstava, ki jo organizira izbrana država na pet let, je namenjena aktualni problematiki na […]