Izlet v Milano


Društvo ZD-SMS je 16. in 17. septembra  2015 organiziralo dvodnevni ogled svetovne razstave EXPO v Milanu. Interes je bil velik, s 40 udeleženci je bil avtobus poln . Prvi dan smo si ogledali znamenitosti mesta Milana in drugi dan je bil namenjen svetovni razstavi. Vsaka svetovna razstava, ki jo organizira izbrana država na pet let, je namenjena aktualni problematiki na našem planetu. EXPO 2015 ima slogan: Hrana za planet, energija za življenje. Na njej se predstavlja 147 držav, 55 s samostojnim paviljonom, med katerimi je tudi Slovenija. Naslednja  svetovna razstava bo v Dubaju, leta 2020. Slovenski paviljon izstopa tako po obliki kot vsebini. Razgibane piramidne oblike in narejen je iz naravnih materialov: lesa in stekla. Že geslo “Čutim slovenijo. Zelena. Aktivna.  Zdrava.” je označevalo razstavno vsebino: Piransko sol, čebele, termalne in mineralne vode, zdrav in aktiven življenjski slog ter zelena tehnologija. Zasavčani smo si z zanimanjem ogledovali posamezne paviljone in še posebno smo bili navdušeni nad slovenskim. Žal je bilo premalo časa, da bi si ogledali vse. Zaradi velikega števila obiskovalcev, je bilopotrebno za ogled paviljonov najpomembnejših držav čakati v vrsti tudi uro ali več. Ob lepem vremenu in dobri volji smo si ogledali toliko paviljonov, da smo dobili osnovne informacije o tej svetovni razstavi. Naše  navdušenje  smo potrdili v slovenskem paviljonu, kjer nam je tudi zapel naš član Riko Majcen.