Ogled Nuklearne elektrarne Krško in HE Krško


Po prvi, zelo zanimivi in poučni ekskurziji v Steklarno Hrastnik, je sledila v mesecu oktobru ekskurzija v Nuklearno elektrarno Krško in v Hidroelektrarno Krško.

26. oktobra smo se v jutranjih urah z avtobusom odpeljali iz Zasavja v Krško.

Predstavniki Nuklearne elektrarne Krško so nas najprej sprejeli v prostorih GEN-I, kjer so nas ob uvodu pozdravili tudi predstavniki Društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov iz Posavja. Po kratkem pogovoru z njimi smo se seznanili z zgodovino NEKa in priložnostmi, ki jih slovenski energetiki nudi izgradnja novega bloka jedrske elektrarne. Zelo nazorno in sistematično smo bili seznanjeni z njihovo dejavnostjo in poslanstvom. Ob tej predstavitvi smo spoznali celoten krog oskrbe z električno energijo. Pri tej predstavitvi so še posebej poudarili odgovoren odnos do okolja pri proizvajanju in oskrbovanju z jedrsko in vodno energijo. Poudarili so tudi konkurenčnost pri ceni njihove energije. Za kratek čas smo se tudi zadržali v njihovi sobi za eksperimentiranje, nato pa smo se morali od njih kar hitro posloviti, saj smo se morali držati dogovorjene ure ogleda nuklearke.

Sledil je ogled Nuklearne elektrarne Krško – ampak šele po temeljitih varnostnih ukrepih. Razdelili so nas v dve skupini in popeljali v proizvodne  prostore. Poseben vtis je na nas naredila »komandna soba«.

Zelo zadovoljni smo se poslovili, se zahvalili za tako širok in strokoven prikaz, ki nas je seznanil z zahtevno tehnologijo pridobivanja električne energije.

Po ogledu nuklearke je sledil še organiziran ogled Hidroelektrarne  Krško. Drugačna elektrarna, drugačna tehnologija, a spet polna zanimivosti.

Po skoraj  5-urnem ogledu obeh elektrarn, smo se zelo zadovoljni in mnogi z novimi  znanji, predvsem o proizvodnji jedrske energije, zapuščali Krško.

Sledilo je kosilo na kmečkem turizmu na Vrhu nad Boštanjem v gostišču Dolinšek.  V poznih popoldanskih urah smo se vrnili v Zasavje zadovoljni  in obogateni z novimi znanji iz tega področja.

Vredno je bilo ogleda!

Zapisala Irena Drenik

 krsko2   krsko3

krsko4    krsko5    krsko9    krsko10    krsko13    krsko16    krsko18    krsko1