Letni občni zbor


V sredo, 16. marca 2016, smo  se v prostorih Mladinskega centra Hrastnik srečali člani Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov na letnem zboru. Zbor je potekal po vseh pravilih: potrdili smo realizacijo programa in finančno poslovanje preteklega leta in soglasno sprejeli nov program za leto 2016. Posebej je bila pohvaljena ideja o povezovanju z Mladinskimi centri vseh treh zasavskih občin, ki je že zaživela ob pogovoru z uspešnim podjetnikom Sandijem Češkom v MC Trbovlje, ki je bil vzpodbuden in optimistično navdihujoč za mlade. Idejo sodelovanja z mladinskimi centri so zelo pohvalili prisotni člani Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov in priznali, da jo bo vredno posnemati.

V letu 2016 bomo nadaljevali z zanimivimi obiski uspešnih podjetij (Krka, Dewesoft), organizirali nekaj družabnih dogodkov, ki nas prijetno povezujejo, jeseni pa se načrtuje izlet v Beograd.

Prvič so bile podeljene društvene zahvale in skulptura, ki jo je idejno zasnoval naš član Ratko Blažič, v steklu je umetnino ustvaril steklar-umetnik Rado Kališnik. Skulptura simbolizira reko Savo in tri zasavske občine.

Prejeli so jih:

-Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov za pomoč pri ustanavljanju našega društva,

-Območna obrtna podjetniška zbornica Trbovlje za pomoč pri zagotavljanju prostorskih in administrativno tehničnih opravilih,

-Rihard Majcen za prispevek na področju kulturnega delovanja društva.

Zbor je v uvodu, v imenu vseh treh županov, nagovoril župan Hrastnika Miran Jerič.

Druženje smo zaključili s kulturnim programom, ki ga je z vso skrbnostjo pripravil naš član Rihard Majcen.

Sproščen klepet  in druženje smo nadaljevali ob pripravljenih dobrotah, v res prijetnih prostorih Mladinskega centra Hrastnik, ki ga krasi čudoviti mozaik…

Zapisala: Ana Režun

oz1 oz2 oz3 oz4 oz5 oz6 oz7 oz8 oz9