CEROZ


REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU- CEROZ

18. maja 2016 smo člani društva obiskali in se seznanili s pomembnim zasavskim projektom-Regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Zasavju. Ta je bil dokončan v vseh zahtevanih rokih in je zaenkrat še v poskusnem obratovanju. Gre za evropski kohezijski projekt, v katerem je skupaj uspešno  sodelovalo pet občin in sicer Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče in Litija. V sklopu tega projekta se je uredila tudi cesta med Marnim in  Centrom za ravnanje z odpadki – deponijo Unično. V soglasju z vsemi petimi občinskimi sveti pa se je podpisala tudi pogodba s komunalnim podjetjem v Novi Gorici, od koder sedaj vozijo odpadke na našo deponijo. S tem so zmogljivosti Centra 100% izkoriščene.

Direktor CEROZa, gospod Vili Petrič, nas je najprej seznanil s potekom projekta, nato pa nas popeljal po najvažnejših točkah CEROZa – odlagališču, sortirnici in kompostarni za predelavo bioloških odpadkov.

Pravilno in čim bolj smotrno ravnanje z odpadki, ki nastajajo v zasavski regiji, je pomemben korak k razvoju regije in lastne oskrbovalne verige ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. S tem se zmanjšujejo stroški komunalnih storitev, hkrati pa se poskrbi, da imamo manj odloženih odpadkov in več sekundarnih surovin, ki jih lahko uporabimo za nove produkte. S pravilnim ločenim zbiranjem odpadkov že na izvoru v gospodinjstvih in z učinkovitim regijskim centrom za ravnanje z odpadki, dobimo pravo podlago za uresničitev ideje ODPADEK JE VIR.

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ je uspešen primer dobrega sodelovanja lokalne skupnosti in občanov, lokalnih skupnosti v regijskem okolju in uspešnega dogovora med investitoricami in državo ter EU.

Ogled našega sodobnega Centra za ravnanje z odpadki, je v nas zapustil močan vtis in ponos, da smo v Zasavju znali stopiti skupaj in si tako pridobiti več desetletno možnost pravilnega ravnanja z našimi odpadki.

Zapisala: Ana Režun

DSC_0019-1-Edited DSC_0027-1-Edited DSC_1533-1-Edited ceros DSC_1546-1-Edited DSC_1551-1-Edited DSC_1552-Edited DSC_1555-1-Edited DSC_1606-1-Edited-3 ceros skupina 1 DSC_1628-Edited DSC_1640-1-Edited