LETNI ZBOR ZD SMS


16.03.2017 ob 17. uri smo se zbrali člani Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov na tretjem letnem zboru – tokrat v dvorani Gasilskega doma v Zagorju ob Savi.

Letni zbor se je pričel s pozdravnim nagovorom predsednika društva Karla Vukoviča, ki je tudi na kratko predstavil člane, ki so se nam pridružili v zadnjem letu. Sledila je izvolitev organov letnega zbora. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je zbor z 29 prisotnimi člani (od skupno 55) sklepčen, tako da smo nadaljevali delo po začrtanem dnevnem redu. V nadaljevanju je predsednik  podal poročilo o zelo uspešnem delu društva v letu 2016, blagajničarka Vilma Koncilja pa nas je seznanila s finančnim poročilom društva. Nato smo sprejeli še (ponovno ambiciozen) program dela društva in finančni načrt za leto 2017 in se dogovorili o višini članarine.

Za nadaljnji dve leti smo potrdili mandat predsedniku našega društva Karlu Vukoviču.

Nagovorila sta nas gosta, predsednik Posavskega društva SMS gospod Viljem Glas in župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan.

Sledila je podelitev priznanja, ki ga je predsednik Karel Vukovič izročil našemu tajniku Marjanu Dolancu za njegovo vestno in odlično delo, ki se odraža na vseh področjih delovanja društva.

Letni zbor smo zaključili s prijetnim kulturnim programom, ki ga je pripravil naš Riko Majcen, ki ga je na harmoniki spremljal Jernej Pikel.

Po zaključku zbora smo imeli krajše prijateljsko druženje s pogostitvijo, ki jo je omogočila Občina Zagorje ob Savi.

 

Zapisala: Ana Režun

Fotografije: Ciril Bec

lz1   lz2   lz3

lz4   lz5   lz6

lz7   lz8   lz9

lz10   lz11   lz12