Obisk ETI Izlake


V letnem programu Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov smo zapisali, da bo naš letošnji obisk uspešnega zasavskega podjetja namenjen podjetju ETI Izlake. Kar 35 naših članov se je 12.4.2017 zbralo na sedežu podjetja, kjer nas je prijazno sprejel predsednik uprave mag. Tomaž Berginc. V uvodni uri nam je predstavil celostno podobo razvoja in delovanja tovarne, katere začetek sega v leto 1950. V tem obdobju se je ETI razvil od izdelovalca keramike in preprostih varovalk v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike. Imajo 1600 zaposlenih, od tega več kot 1000 v Sloveniji, ostalih 600 pa v 14 hčerinskih podjetjih po svetu. Izdelujejo cca. 11.000 proizvodov, 90% le-teh izvažajo v več kot 60 držav po celem svetu. Zanimivo: njihova spletna stran obstaja v 12 različnih jezikih. Na njihovo odličnost in poslanstvo kažeta že njihova slogana: zaščita življenja je na prvem mestu in moč potrebuje nadzor.

Podjetje veliko investira v razvoj in inovacijsko dejavnost ter je eno izmed prvih slovenskih podjetij, ki je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001, certificirani pa so tudi vsi njihovi proizvodi, kar predstavlja za njih zelo velik finančni vložek. Podjetju je uspelo ustvariti mednarodno konkurenčno in razvojno sposobnost ter stabilno poslovno skupino.

Prihodnost bodo še naprej gradili na kakovostni ponudbi kompletne palete proizvodov in storitev, na krepitvi fleksibilnosti in konkurenčnosti, na osvajanju novih proizvodov, dobiček pa bodo še naprej investirali v znanje, trg in tehnološki razvoj. Vsako leto prijavijo  okrog 10 inovacij in na republiškem nivoju pridobijo zanje vsako leto 1 do 2 zlati medalji.

Ob ogledu smo se prepričali, da je celoten kompleks tovarne in delovnih obratov izredno lepo urejen, pogoji za delo so zelo dobri. Dobra je tudi skrb za zaposlene in njihova motivacija za delo in na teh vrednotah so postavljeni trdni temelji ETI-ja.

Ob zaključku gostoljubnega sprejema in ogleda proizvodnje smo bili vsi navdušeni nad videnim in razšli smo se z občutkom velikega ponosa, da v Zasavju deluje tako svetovno uspešno podjetje, ki mu je kakovost izdelkov, zadovoljstvo kupcev in poslovna odličnost vodilo delovanja.

Zapisala: Ana Režun

Fotografije: Ciril Bec

eti1a   eti2a

eti3a   eti4a

eti5a   eti6a

eti7a   eti8a

eti9a   eti10a

eti11a eti12a