Usposabljanje za delo z defibrilatorjem


Lani februarja smo v Zasavskem društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov organizirali predavanje o prvi pomoči s poudarkom na oživljanju in praktični uporabi defibrilatorja, ki je bilo zelo dobro sprejeto. Ker se zavedamo, da obnavljanje znanja (predvsem praktičnega) na tem področju lahko le koristi, smo se zadnjega dne v januarju zbrali na sedežu RK Trbovlje in spet pod vodstvom (zdaj tudi naše članice) Zdenke Deželak (in aktivnem sodelovanju nekaterih naših članov, predvsem obeh zdravnikov Toneta in Jožeta) preverili, ali še znamo (lutko) Jožeta po srčnem zastoju obuditi k življenju. Šlo nam je kar dobro od rok, prepričan pa sem, da smo po dveh »lekcijah« dobili dovolj zaupanje vase, da bi se z manj strahu ali celo panike lotili tudi oživljanja v resnični situaciji. Za vse, ki pa niste bili na našem srečanju, pa nekaj navodil, ki jih moramo upoštevati pri uporabi defibrilatorja in ki jih je pripravila »naša« Zdenka.

 

Bolnik v nenadnem srčnem zastoju ima velike možnosti preživetja samo v primeru,da očividci takoj pričnejo s kvalitetnimi TPO in če je izvedena zgodnja defibrilacija.

Algoritem temeljnih postopkov oživljanja:

Algoritem za uporabo AED:

Besedilo: Zdenka Deželak in Dušan Grešak

Fotografije: Ciril Bec