Letni zbor Zasavskega društva menedžerjev seniorjev in strokovnjakov


14.03.2018 ob 17. uri smo se zbrali člani Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov na četrtem letnem zboru – tokrat v dvorani Društva upokojencev Trbovlje.

Letni zbor se je pričel s pozdravnim nagovorom predsednika društva Karla Vukoviča, ki je tudi na kratko predstavil člane, ki so se nam pridružili v zadnjem letu. Sledila je izvolitev organov letnega zbora. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je zbor s 36 prisotnimi člani (od skupno 60) sklepčen, tako da smo nadaljevali delo po začrtanem dnevnem redu. V nadaljevanju je predsednik  podal poročilo o zelo uspešnem delu društva v letu 2017, blagajničarka Vilma Koncilja pa nas je seznanila s finančnim poročilom društva. Nato smo sprejeli še ambiciozen program dela društva in finančni načrt za leto 2018 in potrdili višino članarine.

Nagovorila sta nas tudi gosta, predsednik Posavskega društva SMS gospod Viljem Glas in županja Trbovelj Jasna Gabrič.

Sledila je podelitev priznanja, ki ga je predsednik Karel Vukovič izročil našemu najstarejšemu članu Cvetu Majdiču za njegovo aktivno delo v našem društvu in za vse, kar je v preteklosti naredil za Trbovlje.

Letni zbor smo zaključili s prijetnim kulturnim programom, ki ga je (tokrat predvsem »na temo« Ivana Cankarja) spet pripravil naš Riko Majcen s pomočjo harmonikarja Jerneja Pikla.

Po zaključku zbora smo imeli krajše prijateljsko druženje s pogostitvijo, ki jo je omogočila Občina Trbovlje.

Tekst: Dušan Grešak

Fotografije: Ciril Bec