Program za leto 2020


Program dela Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov
za leto 2020  (sledi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.     november
11 december

V jesensko-zimskem času pričnemo tudi z društvenimi večeri, a katerih se bodo predstavili naši člani z različnimi temami: prometna varnost, foto safari po Omanu in večer posvečen kulturi. 

Sodelovanje s Posavskim društvom SMS:

Skupni sestanek obeh UO, udeležba na letnrm zboru Posavskega društva, pohod na Kum, Športni dogodek.

Uredil P.Hacin