Dnevni centri aktivnosti


V četrtek, 20. 2. 2020, smo se člani našega društva skupaj s člani Društva upokojencev Trbovlje, zbrali v njihovi dvorani, na temo Dnevni centri aktivnosti. G. Marjan Sedmak, vodja teh centrov iz Ljubljane, nam je predstavil začetke delovanja teh centrov v Ljubljani, njihovo organiziranost in vsebino dela. Moderator v tem zanimivem izvajanju g. Sedmaka je bil naš novinar Marko Planinc.

V uvodu je bilo predstavljeno, zakaj je nastala potreba po takih centrih, kjer se srečujejo upokojenci. Ljudje smo namreč socialna bitja, ki lahko preživimo samo v skupini. Ocene, delno pa tudi raziskave iz nekaterih zahodnoevropskih držav sporočajo, da osamljenost tare nekje med 10 in 15 odstotkov prebivalcev; še več jih je med starejšimi in še več jih bo v prihodnje. Posledice osamljenosti pa so grozljive (depresija, bolezni, samomori…).

Dejstvo je, da je v Trbovljah 25% prebivalstva starejšega od 65 let. Seveda je tako problematika starejših zelo pereča. Posamezni prostovoljci nudijo nekaj pomoči, ki pa je izključno pogojena na njihovi dobri volji in srčnosti ter z lastnimi finančnimi sredstvi.

DCA so dobili idejne podlage v EU in tudi finančno podporo za  razvoj le teh.

V Ljubljani je bil pobudnik in realizator prvega centra g. Sedmak. Z idejo so pričeli leta 2001. Prvi center je nato pričel delovati leta 2005. Začetni strah, da zadeva ne bo delovala, je bil po treh mesecih delovanja izničen. Takratna županja Vika Potočnik jim je izdatno pomagala. Danes v prestolnici deluje 7 CDA. Vodijo jih strokovne delavke, vse z diplomo Fakultete za socialo. V teh centrih se na letnem nivoju srečuje preko 2000 oseb, nekateri redno, nekaj pa občasno. Vodi se cca.25 programov aktivnosti. Pridružijo se tudi prostovoljci, npr. akademski slikar vodi delavnice slikanja, poučuje se latinščina in drugi jeziki itd….

Ustanavljanje DCA je odvisno od pravega pobudnika in seveda posluha občinskega vodstva, ki naj bi s finančnimi sredstvi podprla to zakonsko neobvezujočo predinstitucionalno organizacijo. V Ljubljani ima župan zelo velik posluh, saj na letni ravni prejmejo cca. 240.000 evrov.

Med prisotnimi se je razvila razprava o potrebi ustanovitve takega centra v Trbovljah. Na račun županje, je bilo izrečenih kar nekaj kritik o neposluhu upokojencev….

In moje mnenje: manjkajo osebe, ki bi načrtno postavile temelje in strategijo izpeljave za ustanovitev takega centra, jo predstavili županji Jasni Gabrič in občinskemu svetu in verjamem, da uspeh ne bo izostal.

V polni dvorani društva upokojencev smo preživeli zanimivo dopoldansko uro, ki je v vseh prisotnih pustila sled in razmišljanje, kako naprej.

Besedilo: Ana Režun                    Fotografije: Ciril Bec