Razgovor o stanju gospodarstva v Zasavju


V torek, 25. februarja 2020, smo se člani našega društva udeležili razgovora z mag. Stašo Baloh Plahutnik, direktorico Zasavske gospodarske zbornice. Predstavila nam je veliko podatkov o tem, kje je mesto zasavskega gospodarstva v slovenskem prostoru (iz katerih smo spoznali, da so podatki za Zasavje iz leta v leto bolj neugodni), težave, s katerimi se srečujemo, možnosti za razvoj, projekte, v katere se trenutno vlagajo občinska, državna in evropska sredstva in obete za prihodnost. V razgovoru je naš predsednik kot dober poznavalec energetike opozoril na zamujene priložnosti v zvezi z izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, ostali pa so bili kritični tudi do tega, da bi morali bolje izkoristiti priložnosti ob zapiranju rudnikov v Zasavju (nekateri – recimo v Kanižarici – so to, kot smo se novembra prepričali tudi sami, po našem mnenju bolje izkoristili). Na srečo je v Zasavju nekaj perspektivnih podjetij, na čelu z Dewesoftom, ki vzbujajo upanje na lepšo prihodnost naših treh dolin, to pa omogoča tudi veliko število inovacij, ki jih vzpodbuja z nagradami ravno Zasavska gospodarska zbornica. Srečanje smo zaključili s sproščeno debato in upanjem, da se bo v prihodnjih letih le zmanjšal razkorak do tistih v Sloveniji, ki so nam v zadnjih tridesetih letih krepko ušli v svojem napredku.

Besedilo in fotografije: Dušan Grešak