Letni občni zbor ZD SMS

V sredo, 23. junija 2021, smo  se v prostorih Lovskega gradiča v Trbovljah srečali člani Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov na sedmem letnem zboru. Zbor je potekal po vseh pravilih: ugotovili smo sklepčnost (prisotnih je bilo 33 od 65 članov), potrdili smo realizacijo programa in finančno poslovanje v letu 2020 in soglasno sprejeli program […]