Izlet v Posavje 12.10.2021


Končno! Po malo manj kot dveh letih smo člani našega društva spet skupaj sedli na avtobus in se odpeljali proti vzhodu. V Brestanici smo začeli našo ekskurzijo na gradu Rajhenburg, ki z visokega skalnega pomola že več kot 900 let nadzoruje okolico sotočja potoka Brestanice in reke Save. Prijazna vodnica Klavdija nas je popeljala skozi grajske sobane in obe kapeli, opisovala žalostne zgodbe izgnancev iz druge svetovne vojne, spoznali smo delovanje menihov trapistov, ogledali pa smo si tudi dve razstavi sodobnih slovenskih umetnic. Videli pa smo tudi vse medalje domačina iz Brestanice (za katerega smo vsi zbrani sicer doslej mislili, da je Brežičan) metalca kladiva Primoža Kozmusa.

Kratka vožnja nas je nato pripeljala v Termoelektrarno Brestanica. Tam nas je direktor Tomislav Malgaj seznanil z delovanjem tega za slovensko energetiko izredno pomembnega objekta, nam orisal razvoj od klasične termoelektrarne na premog do izgradnje sedmih plinskih blokov in nam predstavil izzive, ki nas na področju (samo)oskrbe z električno energijo čakajo v bližnji in malo bolj oddaljeni prihodnosti. Na koncu pa nas je gospod Jelenko popeljal še »na sprehod« po notranjosti objektov.

Druženje, ki smo ga v preteklih mesecih že zelo pogrešali, smo nadaljevali pri Dularjevih na Kostanjeku pri Zdolah, kjer smo najprej v čudovitem ambientu poskusili nekaj njegovih vin, nato pa ob izbrani hrani in pijači klepetali do poznega popoldneva. Smo si imeli pač veliko povedati. Upamo, da bo ponovna prilika za prijetno druženje že naslednji mesec…

Besedilo: Dušan Grešak

Fotografije: Ciril Bec