Letni občni zbor ZD SMS


V sredo, 13. aprila 2022, smo se v prostorih Mladinskega centra Hrastnik srečali člani Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov na osmem letnem zboru.

Začeli smo ga z ogledom filma Adijo knapovšna v spomin na njegovega avtorja Ivčeta Bergerja, našega ustanovnega člana.

O nastanku filma in o postavitvi spomenika rudarjem, ki je bil dolgoletna Ivčetova želja, nam je nekaj povedal naš predsednik Karel Vukovič, nato pa smo nadaljevali po vseh pravilih: izvolili smo delovno predsedstvo, ugotovili smo sklepčnost (prisotnih je bilo 33 od 64 članov), potrdili smo (zaradi covida zelo okrnjeno) realizacijo programa in finančno poslovanje v letu 2021 in soglasno sprejeli nov program za leto 2022. Ta bo skorajda kopija tistega iz preteklega leta, vendar z realnim upanjem, da nas epidemiološke razmere ne bodo več tako omejevale pri njegovi realizaciji, kot se je to dogajalo v preteklih dveh letih.

Zbor sta pozdravila tudi dva častna gosta: župan Občine Hrastnik Marko Funkl in predsednik Posavskega društva seniorjev managerjev in strokovnjakov Viljem Glas.

Sledila je podelitev priznanja društva, ki ga je za aktivno delo v društvu prejela Vilma Koncilja.

Večer smo zaključili s prijetnim druženjem.

Besedilo: Dušan Grešak

Fotografije: Ciril Bec