Letni občni zbor


V sredo, 29. marca, je bil v Zagorju ob Savi že 9. letni zbor članov društva. Zbralo se nas je več kot polovico članic in članov ter častni gostje, med njimi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in predsednik Posavskega društva SMS Viljem Glas.

Že kar na začetku smo se nekoliko okrepili, saj smo potrdili predlog, da se v društvo sprejmejo trije novi člani in sicer Matjaž Cerovac, Mihael Gornik in  Nikolaj Toplak. Prepričani smo, da se bodo dobro počutili med nami, mi pa z njimi.

V nadaljevanju je potekal zbor po sprejetem dnevnem redu z obravnavo poročil predsednika, blagajničarke ter predsednikov Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Pogledali smo, kaj smo počeli lani (in tega ni bilo malo), predstavljen in potrjen pa je bil tudi program dela društva za leto 2023 in finančni načrt. Nekaj iz tega plana smo že realizirali, že 19. aprila pa nas čaka pot v Pivko (Park vojaške zgodovine) in to bo v dobri družbi zanesljivo zelo privlačen izlet. Vabljeni.

Ker je potekel mandat vsem članom v organih društva, je bil izveden volilni postopek, v katerem  je bil zaupan nov štiriletni mandat dosedanjemu vodstvu. Društvo bo tako še naprej vodil naš Karel Vukovič. Prav njemu je je bilo na zboru podeljeno društveno priznanje kot zahvala za njegovo uspešno delo pri ustanavljanju in vodenju društva. Karel, vsi vemo, da brez tebe našega društva ne bi bilo – ne ob ustanovitvi, ne danes. Zaslužiš si predvsem en velik HVALA, ker največ pripomoreš k temu, da z delovanjem v našem društvu vsi skupaj sebi in našim partnerjem lepšamo življenje.

Po zaključku smo imeli prijateljsko druženje z pogostitvijo, ki jo je omogočila občina Zagorje ob Savi.

Besedilo: Marjan Dolanc

Fotografije: Ciril Bec