Zagorje

Zagorje ob Savi je mesto v Sloveniji in središče občine Zagorje ob Savi. Mesto leži 14 km jugovzhodno od Trojan in je najbolj zahodno zasavsko mesto.

Zagorje meri 146 km2 in ima nekaj več kot 17.100 prebivalcev. Mesto je razdeljeno na 13 krajevnih skupnosti in 77 naselij. Praznik mesta in občine je 9. avgusta, kar pa ponazarja napad Revirske partizanske čete na orožniško postajo v Zagorju leta 1941.

Osrčje mesta predstavlja tržnica (zgrajena leta 1996), nekaj lokalov in trgovin (pohištvenih, tekstilnih in z belo tehniko). Kulturne prireditve se večinoma odvijajo v Delavskem domu, med vidnejšimi objekti je še športna dvorana. Glavne ulice v središču Zagorja so: Cesta zmage, Polje in Cesta 9. avgusta. Ob prazniku mesta in občine so organizirane prireditve, ki dosežejo vrhunec s t. i.Zagorsko nočjo.